Schackböcker

                Vi har schackböcker för såväl nybörjare som experter.
             Vårt fulla boksortiment hittar du i webshopen. Klicka här!
             Låt oss presentera några böcker som sticker ut!

Win with the Stonewall Dutch  av  den internationella mästaren och korrespondensschackvärldsmästaren Ivar Bern och  Sverre Johnsen.
Stenmuren är perfekt mot notoriska angreppspelare. Anledningen är att den svarta kungen aldrig blir matt i den holländska stenmuren. Vitspelaren måste därför spela positionellt om han/hon skall kunna rubba svart. Men tänk om vit inte vet hur man spelar positionellt?
 Det har hänt mycket i Stenmuren sedan Simen Agdestein började spelade det i mitten av åttiotalet. Många tänker p?hur svarts bönder bara står där p?de vita fälten och stångas. Men idag vågar svartspelarna använda bönderna friare. Plörsligt sticker c6-bonden till c5, f5-bonden stormar fram till f4 med eller utan stöd av lillebrorsan p?g5 (g7). Vitfältaren som skulle sickasacka sig fram till h5 ställer sig idag p? b7 eller a6. Vitspelare med en ytlig förståelse av öppningen är tämligen chanslösa mot en erfaren stenmursspecialist. Sm?skillnader får avgörande betydelse, vilket gynnar den noggranne spelaren.
 Bokens upplägg är mycket bra uttänkt. Istället för att bara vara en teoribok rätt upp och ner kan man säga att det är en idébok, eller en konceptbok. Det vanliga i öppningsböcker som vill verka lite moderna är att man har ett litet avsnitt med instruktiva partier och därefter laddar man in ett stort avsnitt med teori. I den här boken är det tvärtom. De instruktiva partierna står för det mesta av fiolerna; i slutet av varje kapitel kommer ett litet blygsamt teoriavsnitt!
 När vi kommer ur startgroparna kommer första hindret i form av huvudvarianten med g3 följt av ett senare b3. Vitspelarna väljer därefter att antingen spela ut löparen till b2 eller (vilket är vanligast) försöka byta av monstret p?d6 medelst La3. Tolv mycket väl utvalda partier visar oss alla idéer vi behöver känna till för vit respektive svart. Därefter kan vi med trygghet spela det mot vem som helst. Men som sagt om vi alltjämt behöver snuttefilten kan man smygkika lite i det avslutande teoriavsnittet. Sedan kikar de p?idéer med Dc2, när det hindret är avklarat s?får Lf4-varianten en tufs p? kalufsen, och s?håller det p? Allt gås igenom.
 Vi kanske skall säga något ord om framställningen ocks? Författarna flikar in frågor och svar i sokratesisk anda. Man brukar ju säga att frågorna är mer intressanta än svaren och här har författarna ansträngt sig att hitta de frågor som läsaren önskade att man kunde komma p?att ställa. Det hela varvas med sm?övningar och sammanfattningar.
Författarna kunde ha nöjt sig med att enbart behandla huvudsystemet, men icke! De går igenom alla typer av avvikelser som vit kan hitta p?i sin skräck för Stenmuren, ja de börjar s?tidigt som vits andra drag! 1.d4 f5 2.e4, -undvik Stenmuren till varje pris, ju förr desto bättre...,panik!...tja det skulle kunna funka om inte författarna hade tagit ett nappatag med den lille Stauntonparveln och med alla andra sm? glin (tokiga g4-spel , 2.Lg5 mm).
Här är allts?ett komplett försvar mot 1.d4 i en mycket aptitlig form. Rekommenderas!

215 kr
Utgivningsår 2009, 224 sidor
Schackböcker är vår största  passion. Det kommer ut roliga schackböcker nästan hela tiden. En bok som kan hjälpa många spelare att ta ett kliv framåt i utvecklingen är Mastering Chess Strategy av 2005 års svenska mästare Johan Hellsten.
Mastering Chess Strategy av stormästaren Johan Hellsten. Utgiven 2010, 489 sidor
Det här är en bok som många schackspelare kommer att tycka om. Johan Hellsten har redan visat att han är en lysande schackspelare, med detta verk visar han att han även är en utmärkt schacklärare. Det som utmärker briljant pedagogik är valen av exempel. Hellsten väljer i första
hand klara enkla exempel som får läsaren att fatta poängen, vilket gör att han/hon senare i sitt schackliv kan tänka själv i liknande situationer.

Hellsten skriver i inledningen att man kan läsa en bok om Rubinsteins tornslutspel och fårstå den, men när man spelar själv så är det en helt annan sak. Med detta låter han oss förstå att svårigheten i att använda sig av teoretisk förståelse i praktiken. Han påpekar vidare att man i skolan lär sig inför ett prov och sedan faller det mest i glömska allt eftersom. Men en schackspelare behöver kunna komma ihåg det han lärt sig i många år. Med dessa två viktiga observationer strävar Hellsten istället efter en praktisk relevant undervisning som upplevs verklig direkt. Det gäller att uppnå en så tävlingslik undervisning som möjligt.

Låt oss titta lite på upplägget:
Han börjar med att påstå att de fyra mest fundamentala strategiska koncepten är:

1. förbättra pjäserna
2. avbyten
3. spel med bönder
4. profylax


Det här skiljer sig en aning mot vad vi brukar se i liknande litteratur. Vad kan detta ge?
I kapitel ett visar han metodiskt hur man bär sig åt för att hjälpa de olika pjäserna att uppnå maximal styrka. Detta görs med tysk grundlighet och jag tror ärligt att klubbspelare från 1400- 2300 kommer att spela bättre efter att ha läst detta kapitel. Många av exemplen visar på mycket
kreativa lösningar i syfte att förbättra en pjäs. Det fina med exemplen är att de bär på en generell giltighet vilket gör att man kommer att kunna göra liknande manövrer i sina egna partier.

Kapitel två är något man vill se mer av i schackböcker, nämligen en gedigen genomgång av alla olika typer av avbyten man kan råka ut för i sina partier. Att byta bort motståndarens bästa pjäs, att byta bort allt utom en bra pjäs för en själv och en dålig för motståndaren, att byta bort motståndarens aktivaste pjäs, att byta bort motståndarens viktigaste försvarspjäs osv. Det här kapitlet är mycket nyttigt och ökar vår förmåga att navigera rätt.

Spel med bönder är kanske utjatat i schacklitteraturen vid det här laget. Utöver många klassiska teman visar även Johan nya infallsvinklar
vilket berikar även oss belästa. En mycket viktig aspekt av schacket är hur vi kan använda våra bönder i syfte att skapa svagheter i
motståndarlägret. Vidden i detta kapitel ger läsaren en rik arsenal att ösa ur när man hamnar i ställningar där ingen har ett angrepp på den andre, ingen kan vinna material, ingen har synbart dåliga pjäser och ingen har markerade svagheter. Det är då mästaren kliver fram med idéer som har möjlighet att skapa press om motståndaren är det minsta ouppmärksam.
Kapitel fyra: profylax. Även detta tema illumineras pedagogiskt. Hellsten delar upp profylaxen i tre underavdelningar: restriktion, profylax och provokation. Detta är praktisk mycket värdefullt eftersom det hjälper oss att använda det profylaktiska tänkandet mer finstämt.

Kapitlet om provokation är instruktivt. Tidigare i boken lärde vi oss hur vi med bönders hjälp kan åstadkomma önskvärda förändringar i bondestrukturen, och här får vi se hur vi med pjäsernas hjälp kan provocera motståndaren att göra bondedrag som han/hon egentligen inte vill göra. De här två temana utgör en fin tandem i det positionella schackets logik.

Boken är lättläst. Han gömmer inte sina teman i ett myller av varianter vilket är vanligt hos författare med prestationsångest nuförtiden. Det gör att man inte behöver sitta vid bädet utan vid brasan! En läsebok! - Så banalt! Nej, har man läst ovanstående förstår man att boken är allt annat än banal. Dessutom har Johan totalt 382 övningar vilka korresponderar mot varje enskilt tema i boken så att kunskpen får ytterligare en chans att borra sig in i schacksjälen. Så hur håller sig Hellsten påstående (tes) om de viktigaste koncepten? Det är lite svårt att svara på (jag
behöver mer betänketid..), men jag upplever upplägget meningsfyllt.
Boken är väl sammanhållen. Den försöker inte berätta allt på en gång utan är trygg i att historien bär. Jag ger därför Johan stående ovationer. Jag vill samtidigt i förhand gratulera alla som bestämmer sig för att köpa den!
250 kr Gå till produkt i webshopen

Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Cheap Handbags Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Cheap Designer Shoes Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Oakley Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Rolex Replica Rolex Replica Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Rolex Watches Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Coach Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Louis Vuitton Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet